محبوب ترین ها
تازه ترین ها
دوره‌های آموزشی دانش مغز

بازدید دانش آموزان مدرسه فرزانگان ۱ تهران از مرکز تحقیقات علوم اعصاب و پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی

بازدید دانش آموزان مدرسه فرزانگان ۱ تهران، از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی

مسابقه دانش مغز هر ساله آوردگاه دانش…